Articles by Grażyna Dobromilska

Wykorzystaj siłę poligrafii w promocji MARKI…

Moja praca moim hobby, czyli uwielbiam poligrafię komputerową. Stworzyłam tego bloga, by opowiadać ci i podyskutować z tobą o tym, jak bardzo poligrafia pomaga budować relacje z klientami, zacieśniać z nimi więzy, a także podnosić twoją „wartość” w oczach klienta, czyli budować tzw. „markę”. Najważniejszą rolę w tym systemie oddziaływania na klienta spełniają obszerne publikacje […]

Read More