Zaznaczanie jednolitego kontrastowego tła,
czyli narzędzie Różdżka

Bardzo przydatne w grafice są elementy bez tła. Jak można je
wykorzystać, porozmawiamy przy innej okazji.

Zaznaczanie jednolitego kontrastowego tła odbywa się dzięki zastosowaniu narzędzia Różdżka (Magic Wand).

Zarówno w Adobe Photoshop, jak i programie GIMP.

Nawet jeśli tło nie jest bardzo kontrastowe, ale jednolite, ta operacja się powiedzie. Wystarczy zmniejszyć Tolerancję zaznaczania.
Niekiedy konieczne jest dorysowanie w projekcie kreski w kolorze zbliżonym do obiektu wyciąganego z tła, by zaznaczenie nie “wpłynęło” w obszar obiektu.

Aby usunąć częściowo zaznaczone tło, musimy pracować w trybie Warstw. Nasz jeżyk jako obraz zeskanowany ma tło jednolite jasne.

Gdy zostanie w Adobe Photoshop utworzony nowy obraz o białym lub kolorowym tle, obraz znajdujący się na samym spodzie na panelu Warstwy otrzyma nazwę Tło.

jeżyk jako Tło

jeżyk jako Tło

Obraz może mieć tylko jedną warstwę tła. Jej miejsce pośród innych warstw, tryb mieszania oraz krycie nie mogą ulegać żadnym zmianom. Tło można
przekonwertować
do warstwy standardowej,
dla której można zmieniać wspomniane atrybuty.

 
 

Nowo utworzony obraz o przezroczystej zawartości nie ma warstwy tła. Ograniczenia warstwy tła nie dotyczą warstwy umieszczonej na samym spodzie, dlatego można dowolnie zmieniać jej położenie na panelu Warstwy, jej tryb mieszania oraz krycie.

Najpierw trzeba przekonwertować tło na warstwę w programie Photoshop.

 
1. Kliknij dwukrotnie opcję Tło w panelu Warstwy lub wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa z tła.
2. Ustaw opcje warstwy.
3. Kliknij przycisk OK.

Następnie trzeba zaznaczyć tło narzędziem Różdżka (Magic Wand)
i usunąć je.

Możliwe, że operację trzeba powtórzyć, jeśli nie zostało zaznaczone całe tło, które nas interesuje.

Zaznaczanie jednolitego tła za pomocą narzędzia Różdżka

Zaznaczanie jednolitego tła za pomocą narzędzia Różdżka


 
Aby zawęzić obszar zaznaczania, można
ustawić Tolerancję.
Typowy rozmiar to 32.
Tolerancja może mieć
nawet wartość 1 czy 2,
szczególnie przy mało
kontrastowych,
choć jednolitych, tłach.
 
 
 
 
 
Teraz pozostaje nam zaznaczyć jeżyka i skopiować do innego obrazu.

Zaznaczyć postać jeżyka można przez Zaznacz wszystko (i tak tło jest przezroczyste) lub Zaznacz Odwrotność (mamy zaznaczone tło usunięte).
Po zaznaczeniu obszaru, trzeba wybrać opcję Edycja/Kopiuj.

Zaznacz i Kopiuj

Zaznacz i Kopiuj


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przechodzimy do pliku z dziećmi i stosujemy opcję Edycja/Wklej.

 

Opcja Edycja/Wklej

Opcja Edycja/Wklej


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obraz jest za duży. Należy skorzystać z opcji Edycja / Przekształć / Skala.

 
5 skala 5 b skala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrzebne są w projekcie dwie postaci jeżyka, możemy więc wkleić po raz drugi Zaznaczenie lub powielić warstwę z jeżykiem, odbić w poziomie i ustalić rozmiar drugiej postaci jeżyka.

 
6 strona bajki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszam do zadawania pytań, Grażyna

2 Comments on Zaznaczanie jednolitego kontrastowego tła,
czyli narzędzie Różdżka

  1. Dziękuję za dodatkowe wskazówki :)

  2. zapraszam cię Kasiu do kolejnych wpisów : )

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*