Rozpoznawanie swoich talentów

Mam już dwie sprawdzone metody, a na trzecią wkrótce mój apetyt zostanie zaspokojony :-)

Metoda 1. Najpierw książka Paul D. Tieger & Barbara Barron-Tieger Rób to,
do czego jesteś stworzony
, czyli Jak odkryć idealną dla siebie karierę
poprzez odkrycie tajemnic typu osobowości
(polecam – rewelacja!).

Ja odnalazłam się w typie INFJ Introversion, Intuition, Feeling, Judging (Introwertyczny, intuicyjny, odczuwający, osądzający), klasyfikacja Myer Briggs. Moja praca moim hobby :-) A moje predyspozycje są skrojone na miarę twoich potrzeb :-)

Przestudiuj tę książkę, naprawdę warto! Jest dostępna w księgarniach.

Ze słowa wstępnego autorów, co ciekawe, książka jest z 1999 roku:

Kiedy poznajemy kogoś nowego, zazwyczaj do pierwszych pytań należy: “Gdzie pan pracuje? Kim pan jest?”. I pada odpowiedź: “Jestem księgowym” albo ” Jestem mechanikiem” czy też “Jestem producentem telewizyjnym”… Poświęcamy tak wiele naszego aktywnego życia naszej pracy, że zajęcie staje się rzeczywiście jakby odbiciem naszej tożsamości. Stajemy się tym, co robimy.

Po wielu latach doradztwa zawodowego i szkolenia tysięcy profesjonalistów odkryliśmy, że istnieje lepszy sposób podejścia do sprawy zarabiania na życie. Zamiast określać siebie poprzez wykonywany zawód, zachęcamy cię do czegoś przeciwnego: znalezienia pracy, która ci odpowiada i robienia tego, “do czego jesteś stworzony”. Możesz – i powinieneś – wieść karierę zawodową, którą kochasz, a tajemnica zadowolenia z pracy tkwi w tym, co w sposób naturalny najbardziej lubisz.

/…/ Tak, mówimy do ciebie

Zakładamy, że wybrałeś tę książkę, ponieważ znajdujesz się w punkcie zwrotnym kariery zawodowej. Może jesteś studentem, który właśnie ma wybrać tę pierwszą, ważną pracę, albo wracasz na rynek zatrudnienia po przerwie i zastanawiasz się nad możliwościami wyboru. Może jesteś niezadowolony ze swojego zajęcia
i sądzisz, że musi istnieć jakaś lepsza alternatywa. A może właśnie kończysz jedną karierę i rozważasz rozpoczęcie nowej. Jeśli tak, to gratulujemy ci – trafiłeś
na właściwą książkę.

Szczególna zachęta należy się tym, którzy zmieniają pracę. /…/

Książka wprowadza pojęcie typu osobowości i pozwala rozpoznać własny. Wykorzystując ćwiczenia i konkretne strategie poszukiwania pracy, wymienia zawody popularne dla danego typu osobowości. Autorzy zapewniają rozsądne porady zawodowe, naświetlają mocne strony oraz pułapki każdego typu osobowości.

/…/ Jak myślisz, kim jesteś? Odkrywanie swego typu osobowości

/…/ Niniejsze omówienie typu osobowości opiera się na pionierskich pracach
i pismach Katharine Briggs i jej córki Isabel Briggs Myers, które wykorzystały teoretyczne rozważania Carla Junga, poszerzając je i nadając im praktyczny wymiar. Jung wyróżniał trzy skale preferencji i osiem typów osobowości. Obie Amerykanki w oparciu o długoletnie badania uznały cztery skale preferencji
i szesnaście odrębnych typów osobowości.

/…/ W jaki sposób określić swój typ osobowości?

Jednym ze sposobów jest wypełnienie kwestionariusza typu osobowości Myers Briggs (MBTI) i interpretacja wyników przez profesjonalistę. Jednak ze względów praktycznych proponujemy ci inną, stosowaną z powodzeniem metodę.

/…/ Czytając o każdym wymiarze typu, zastanów się, które preferencje przypominają ciebie. /…/ Nawet jeśli jeden przykład wydaje ci się dokładnie ciebie przypominać, powinieneś sprawdzić, jak się czujesz ze wszystkimi pozostałymi, zanim zdecydujesz.

/…/ Cztery wymiary osobowości

System oceny osobowości za pomocą typu opiera się ma czterech podstawowych aspektach ludzkiej osobowości nazywanych wymiarami, ponieważ każdy z nich można zilustrować jako linię ciągłą pomiędzy dwiema skrajnościami.

W jaki sposób wzajemnie oddziałujemy ze światem i dokąd kierujemy energię?
ekstrawersja _____________ introwersja
(E) Extraversion Introvesion (I)

Jaki rodzaj informacji naturalnie spostrzegamy?
poznanie _____________ intuicja
(S) Sensing Intuition (N)

Jak podejmujemy decyzje?
myślenie _____________ odczuwanie
(T) Thinking Feeling (F)

Czy wolimy żyć w sposób bardziej zorganizowany (podejmowanie decyzji) czy też bardziej spontaniczny (przyjmowanie informacji)?
osądzanie _____________ obserwacja
(J) Judging Perceiving (P)

Po szczegółowym przerobieniu książki, wręcz wielokrotnym, ustaliłam swój typ osobowości wg skali Myer Breiggs jako INFJ Introversion, Intuition, Feeling, Judging (Introwertyczny, intuicyjny, odczuwający, osądzający) – “KATALIZATOR POZYTYWNEJ ZMIANY“. Najtrudniej było mi wybrać między ekstrawersja _____________ introwersja.

/…/ Pora na działanie, czyli Profile ludzi zadowolonych z kariery zawodowej

/…/ W każdym z 16 rozdziałów na temat jednego z 16 typów osobowości przedstawiono profile ludzi, którzy naprawdę lubią swoją pracę i właściwie zsynchronizowali swój typ osobowości z karierą zawodową. Zamieszczono analizę pomagającą zrozumieć, jak praca pozwala im wykorzystać naturalne zalety,
a w związku z tym przynosi im satysfakcję.

/…/ INFJ, czyli JA str. 122

Profil 1: Helen

Robić coś, co naprawdę warte jest robienia – i robić to dobrze.

/…/ poza tym jest prezesem małej agencji wydawniczej o rocznych dochodach blisko dwa miliony dolarów. Firma tworzy i publikuje edukacyjne programy chrześcijańskie.

Profil 2: Bob

We wszystkim, co robię, zawsze poszukuję sposobów wyrażania kreatywności.

Preferowane zawody dla INFJ

/…/ Zawody twórcze
artysta
dramaturg
pisarz
poeta
projektant
projektant grafiki informacyjnej
architekt planowania ogólnego
dyrektor ds. wydawniczych lub artystycznych (czasopismo)
genealog (badacz drzewa rodzinnego)

Pociąg do sztuki pośród osób INFJ wyraża się w zdolności tworzenia prac i dzieł unikalnych, z wykorzystaniem własnych idei i wizji.
Sztuka umożliwia ekspresję samych siebie w sposób osobisty oraz wpływanie w jej wyniku na innych ludzi. W takich zawodach pracę na ogół wykonuje się niezależnie, co pozwala na samodzielne organizowanie i kontrolowanie środowiska, procesu
i produktu.

/…/ Biznes
kierownik ds. personalnych
specjalista ds. marketingu (koncepcji lub usług)
konsultant ds. rozwoju organizacyjnego
koordynator lub doradca programu pomocy pracownikom
analityk pracy
doradca personalny
szkoleniowiec zespołów lub korporacji
reprezentant handlowy wobec wybranych klientów
strateg towarów
prawnik środowiskowy
tłumacz (w mowie i piśmie)

Pozdrawiam cię serdecznie, Grażyna c.d.n. :-)

1 Comment on Rozpoznawanie swoich talentów

  1. Thanks for sharing. Your post is a useful cottribunion.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*