Czy po cyfrach rzymskich wprowadzających
wyliczenie stawiamy kropkę?

konkurs blogów 2014
 

Mam problem z zasadą stawiania (lub nie stawiania) kropki w wyliczeniach rozpoczynających się liczbami rzymskimi.
Bo np. w datach kropki nie stawiamy (17 X 2014). Sięgnęłam więc do poradni językowej PWN : )

Kropkę stawiamy po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia:

 
I. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI
1. Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej.
A. Funkcje znaków przestankowych.
a. Charakter polskiej interpunkcji.

Po cyfrach arabskich i małych literach można postawić też nawias zamykający:

 
I. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI
1) Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej.
A. Funkcje znaków przestankowych.
a) Charakter polskiej interpunkcji.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*